Channeling - kaartlegging

Bij een kaartlegging krijg je een overzicht van wat er gaande is in je leven en wat er allemaal speelt zoals je processen. Ze geven ook een beeld over hoe je leven verloopt en wat de situaties in je leven betekenen. Dit kan je rust en vooral ook vertrouwen geven zodat je je leven kan aanpakken, dat je kan handelen naar de inzichten die je ontvangt.

Heb je heel specifieke vragen dan wordt er eerst gestart met een Channeling om antwoorden op je vragen te verwerven. Bij heel specifieke vragen is het raadzaam je vragen thuis te noteren want ervaring leert ons dat wanneer er spontaan informatie over je leven wordt doorgegeven vragen vaak vergeten worden.

Praktische info

  • Duur: 1.5 u
  • Bijdrage: 75€

Afspraak maken

Wens je een afspraak te maken? Ga naar het contactformulier of via telefoon: 0476 64 84 73.