Privacyverklaring

De Gouden Wegwijzer, gevestigd te Tessenderloseweg 17 2431 Veerle-Laakdal, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://degoudenwegwijzer.be
Tessenderloseweg 17 2431 Veerle-Laakdal, België 
+32 476 64 84 73

Sonja Vervoort is de Functionaris Gegevensbescherming van De Gouden Wegwijzer. Zij is te bereiken via info@sonja-vervoort.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Gouden Wegwijzer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Zo verwerken wij uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven):

 • Voor het contactformulier op de website maken wij gebruik van een service op Netlify®. Uw gegevens worden hierin niet bewaard. Deze service wordt louter gebruikt voor het doorgeven van uw gegevens aan een e-mail service. 
 • Voor het versturen van e-mails via de website gebruiken wij Mailgun®. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het doel van het versturen van de e-mail of vervolg e-mails. De e-mail inhoud wordt tot 72u bewaard en de e-mail metadata tot 30 dagen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sonja-vervoort.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Gouden Wegwijzer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (toestemming betrokkene)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (uitvoeren opdracht)
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (toestemming betrokkene)

Geautomatiseerde besluitvorming

De Gouden Wegwijzer neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Gouden Wegwijzer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Gouden Wegwijzer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Bovendien kunt u steeds beroepen op uw recht om gegevenswissing te verkrijgen (zie gegevens inzien, aanpassen of verwijderen).

Delen van persoonsgegevens met derden

De Gouden Wegwijzer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Gouden Wegwijzer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Gouden Wegwijzer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Gouden Wegwijzer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sonja-vervoort.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u het verzoek in te dienen via hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer dat gebruikt werd voor de registratie van uw persoonsgegevens. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Gouden Wegwijzer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Gouden Wegwijzer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sonja-vervoort.be.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 01/07/2021.