header

Jef Vangenechten14/12/1948 - 07/12/2015

Ongeveer 15 jaar geleden kwam het tot een ontmoeting met Jef, een ontmoeting die mijn leven voorgoed zou veranderen.

Zijn bijzondere heldere kijk op het leven was voor mij een thuiskomen en confrontatie tegelijk. Deze man bezat de gave eerlijk, zacht en tegelijk recht voor de raap al je illusies te doorprikken. In, de begin periode had ik stevige discussies met hem, alhoewel… ik discussieerde, hij luisterde en communiceerde vanuit liefde.

Hij bracht me door inzichten en een niet aflatend geduld, stukje voor stukje bij mezelf. Hij leerde me ontdekken wie ik was en leerde me te zijn zonder meer. Zijn woorden: ik zeg maar wat maar jij doet het, zullen me heel dit leven bijblijven. Wat heb ik veel van hem geleerd. Er ontstond een mooie pure vriendschap die niets vroeg maar was.

Op het einde van mijn leerproces bij hem gaf hij me nog een boodschap en die boodschap brengt me vandaag bij het centrum dat ik opstart.

Een ode aan jou Jef, een dikke dankjewel dat ik je mocht kennen.

Boeken:

Graag zet ik je boeken in de kijker, ze verdienen het om door mensen gelezen te worden zodat je boodschappen, wijsheden en inzichten mensen verder kunnen helpen. Ze zijn bijzonder, je hebt weinig woorden nodig om mensen tot een inzicht te brengen…

Jef schreef zeven boeken:

  • Ik krijg mijn bladeren terug, zeker weten
  • Een gezonde kijk op ziek zijn
  • Het laatste oordeel
  • Als de geur van jasmijn
  • Kind van de zon
  • Peper en zout
  • De zwijgzame eenwording

In zijn boeken biedt Jef ons zeer compact een neerslag van zijn eigen levensopvatting aan en van wat hij onderweg op zijn levenstocht heeft gevonden. Hij vindt wat de lezer er zelf bij bedenkt veel belangrijker dan wat hij aanreikt. Er is hier en daar dan ook plaats gelaten voor eigen notities.

Hij vertelde ons hoe zijn boeken tot stand kwamen:
“Al op jonge leeftijd leerde ik het plezier van het kaasmaken en bier brouwen kennen. De vreugde van de ambachten stond in schril contrast met de stress die kwam kijken bij het beheren van een bedrijf. De beste opleiding die ik heb gehad, bestond uit het dagelijkse contact met klanten in de brouwerij en de kaasmakerij, en uit het runnen van een pleeggezin van in totaal 28 kinderen. Dit bracht me terug in contact met de traumatologie, de studie van de blauwe plekken op onze ziel. Bij mijn persoonlijke aardbeving raakte ik in een coma en werd ik blind en verlamd. Nu ben ik dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken, omdat verlamd zijn me leerde stil te staan bij de dingen en blind zijn me leerde om diep in mezelf te kijken.

Op het moment zelf zat ik natuurlijk met heel wat vragen. In mijn zoektocht naar antwoorden verbleef ik bij de zogenaamd primitieve volkeren: de indianen in Peru, de Tibetanen in Lhasa, de Afrikanen in Tanzania en de Aboriginals in Australië. Ik ontdekte het belang van een open, onbevooroordeelde geest: beperkingen in het denken leiden tot beperkingen in het bewustzijn. Ik bestudeerde de wereldreligies, de Chinese en de Tibetaanse geneeskunde, en kwam terug in contact met mijn interesse in psychologie, parapsychologie en criminologie. Tijdens mijn zoektocht ontdekte ik dat al de wijsheid die ik tegenkwam op hetzelfde neerkwam: alles is energie.”

Ik krijg mijn bladeren terug, zeker weten

Korte inhoud: We bemerken dat in de eerste periode van ons leven onze manier van doen enorm creatief is om ons ver van onze schoenen te brengen. Macht en onmacht, schuldgevoelens, angst, hoogmoed, minderwaardigheidsgevoelens worden dan ons deel en we komen in hun keurslijf terecht. Op een zeker ogenblik wordt het ons allemaal te veel en die spanning brengt ons in een crisis, een depressie of ziekte, de persoonlijke aardbeving. Het is een periode waarin we tijd krijgen om een antwoord te zoeken op alle vragen die onbeantwoord zijn gebleven. Uit die chaos die ons leven is geworden herrijst een nieuwe kijk op onszelf vanuit de integriteit waarmee we vanaf nu met onszelf beginnen omgaan. Zoals het leven creatief was om ons ver van onszelf te brengen, zien we nu de enorme inventiviteit waarmee het leven ons dichtbij onszelf brengt. Die zoektocht beschrijven we in dit werk.

Een gezonde kijk op ziek zijn

Korte inhoud: We kunnen naar ons lichaam, naar de materie kijken op verschillende manieren. Een bijzonder boeiende kijk kan de analytische benadering zijn, waarbij we steeds dieper doordringen in de details. De samenstelling van het bloed bijvoorbeeld wordt in een labo onderzocht en de waarde van de onderdelen wordt in cijfers weergegeven. Men dringt door in celstructuren, DNA, biochemie. Men is in staat om tekorten weer aan te vullen of diepgaande ingrepen te bewerkstelligen. Genezing door analyse. Een andere visie is dat de materie ontstaat uit een energetisch bewustzijn, de verdichting van de materie. Op die manier kunnen we naar ons lichaam kijken. Van bij de conceptie ontstond een energiestroom, mijn blauwdruk, mijn levenskracht die ook in wisselwerking met de omgeving, een bepaalde vorm begint aan te nemen. Het is de bedoeling van dit boekje het relaas van een zoektocht in deze wereld weer te geven. Geneeskunde wordt synthese. Het spanningsveld tussen analyse en heelheid. De dans tussen het rationele en het energetisch bewustzijn. Goed wetende dat alles maar een visie is.

Het laatste oordeel

Korte inhoud: Zolang er angst is, oordeel en schuld, controle, manipulatie en betutteling. Zolang we slachtoffer spelen of redder, kan er geen sprake zijn van onvoorwaardelijke liefde. In de ander bestrijden we onszelf over wat er meestal niet in onze curriculum vitae voorkomt. Als ik het juiste oordeel ontdek, creëer ik mijn hemel op aarde. We wensen in dit werkje dieper in te gaan op de subtiele krachten die aan de basis liggen of voortvloeien uit traumatische gebeurtenissen.

Als de geur van jasmijn

Korte inhoud: De titel van het boekje houdt zowel een wens in als een opdracht - de mooiste opdracht en de puurste wens die we kunnen naleven namelijk, dat onze energie mag zijn als de geur van jasmijn: aangenaam, inspirerend en nooit storend. Het punt in ons leven waarop onze energie als de geur van jasmijn is, bereiken we als we na jarenlang hard werken al onze bindingen hebben losgemaakt: bindingen met mensen in onze omgeving, ons karma, ons verleden, onze toekomst en met traumatische en moeilijke situaties. We bereiken dit punt als we heel resoluut ons ego hebben afgebroken en dichtbij onszelf zijn gekomen. In dit boekje reiken we inzichten aan die ons helpen om onze waarheid te vinden. Het verlangen naar de stilte wordt dan zeer groot. In die stilte komt de juiste informatie naar ons toe.

Kind van de zon

Korte inhoud: Op een zeker ogenblik in ons leven wordt het boeiend om eens achteruit te kijken of misschien nog beter rondom ons te kijken. Wat voor mij op relatievlak het meest opvalt, is dat vele mensen onverschillig en verbitterd zijn geworden. Slechts een enkeling zie ik op en top gelukkig zijn. Ik zie ook zoveel relaties op de klippen lopen. De zoektocht die ik in dit boek beschrijf, is de zoektocht diep in onszelf die ons kan duidelijk maken hoe we kunnen komen tot dat gelukkig oud worden, hoe we kunnen komen tot een deugddoende relatie, een relatie waar we beiden beter van worden.

Peper en zout

Korte inhoud: Elk kind moet ten opzichte van de grote mensenwereld in de boot van de onmacht stappen. Vanuit deze leugen tegenover onszelf denken we onbewust er goed aan te doen om macht te verwerven of dwangmatig gedrag aan de dag te leggen. Een gedrag van controle en beheersing. Als we één van deze drie gedragspatronen sterk in ons ontdekken, beseffen we pas hoever we hierdoor van onszelf verwijderd zijn. Deze indeling is uiteraard nooit zo resoluut. In elk gedrag komen we facetten van deze drie gedragspatronen tegen. Het wordt boeiend als we onszelf eens afvragen in hoever wij zelf bezig zijn met macht en onmacht en dwangmatigheid. Het is alsof we in het begin van ons leven automatisch in één van die drie boten stappen en beginnen te varen. Dit is natuurlijk maar een indeling, maar het is een mooie invalshoek om onszelf in waarheid te leren brengen.

De zwijgzame eenwording

Korte inhoud: In dit boekje gaan we het hebben over het bereiken van het meesterschap. Kantelmomenten kunnen ons naadloos brengen tot het meesterschap in transformatie. De kunst is dat we van die kantelmomenten nieuwe inzichten krijgen. Zo bereiken we het meesterschap in bewustzijn. Door het inzicht te verwerven zijn we nog altijd niet aan het doorkantelen. Soms is er moed en kracht nodig om ons leven te herdenken, te herschikken tot we terug onszelf geworden zijn. Vandaaruit kunnen we ons gedrag aanpassen aan de nieuwe inzichten. In dit boekje worden een aantal kantelmomenten beschreven.